måndag 15 september 2014

bobo

Skrev ihop ett skeleton bake program i Python. Spar skelett animationer och importera.
remappa och välj tid etc etc.

lördag 13 september 2014

Helg

tankekarta

Bakis. Försöker luska ut hur jag ska styra mitt rigprojekt.  Har tidigare använt pythons Keywords**
för att skicka runt args hur en typ av rigmodul ska byggas. Men funderar på att chunka ner det ännu mera och göra egna klasser av varje modul.  Så att vid bygge av t.ex en IkFk arm kan jag lätt querya saker som ett exempel:

arm = ikfkArm.ikfkArm(joints, **keywords) 
(*keywords kan vara allt från control färg till shape etc.)

fkControlList = arm.getFkControls()
arm.connect(connectObj)
arm.addSquashStretch()   ..osv...


Och sedan göra det lätt att använda modulerna genom "core rig type" scriptsen.
Där en rig typ kan t.ex vara en människa, biped, en fyrbent quad eller kanske något mekaniskt..
från dessa skulle man sedan kunna ärva nya objekt. Som t.ex en minotaur skulle kunna ärva både quad och biped osv.

Om man håller allt i små chunks  så kan man lätt använda bibloteket för att ganska snabbt bygga autorig system! :)
torsdag 11 september 2014

vfx produktion                              
 

Just nu gör vi lite halv tråkiga vfx labbar. Greenscreen keying, roto cleanplate etc.
men har också haft tid att animera, rita och fortsatt på python bibblan!